"הקו של יעל" - יעל קלינסקי- פריהר / אוצרות: נוגה מגדל, הגר שבתאי ונורית שניר.

גלריה לאמנות • כניסות

summday_9528225364 summday_5338463398 summday_4343897543 summday_6517424913 summday_3429349545 summday_9535776918 summday_2647782239 summday_7213339896 summday_6962935137 summday_6339382911 summday_5718377518 summday_9622942941 summday_2743621431 summday_9177298391 summday_5917852825 summday_3161887771 summday_9757237117 summday_9974671125 summday_2134144978 summday_7727817184 summday_2166651683 summday_1965176518 summday_9256751313 summday_9817231112 summday_2279211172 summday_1157273124 summday_4554575796 summday_7938928339 summday_4132431592 summday_1366261226