יש לי ציפורים בראש - הצלמים: אבי הירשפילד, שמוליק הלוי, ג'קי סויקיס

גלריה לאמנות • כניסות

אוצרות התערוכה: הגר שבתאי, נוגה מגדל, נורית שניר

summday_3734834564 הצלם: אבי הירשפילד הצלם: גקי סוקיס הצלם: אבי הירשפילד הצלם: אבי הירשפילד הצלם: גקי סוקיס הצלם: אבי הירשפילד הצלם: אבי הירשפילד הצלם: ד"ר שמוליק הלוי ז"ל הצלם: אבי הירשפילד summday_2894824746 הצלם: ד"ר שמוליק הלוי ז"ל summday_4193326892 הצלם: ד"ר שמוליק הלוי ז"ל הצלם: ד"ר שמוליק הלוי ז"ל summday_3869355312 הצלם: ד"ר שמוליק הלוי ז"ל summday_2683436624 summday_4935956488 summday_9535763567 summday_9873569638 summday_1161347156 summday_9342321611 summday_5547844716 summday_6254737665 summday_1142179777 summday_8545853496 summday_8261321899