Libby הספרייה הדיגיטלית, הורדת האפליקציה החינמית - שיטוט עצמאי והשאלה לאחר הרשמה

שירותים דיגיטליים • כניסות

הסבר קצר לשימוש באפליקציית ליבי Libby

ספרים דיגטליים של הספריה העברית הדיגיטלית (אוברדרייב)

  1. יש להוריד את האפליקצייה לטאבלט.
  2. כשמגיעים לעמוד סגול (ג'י פי אס) יש לכתוב בחיפוש: Israel ואז עולה האפשרות: Israeli digital שזה שם הקונסורציום כולו.
  3. מהסרגל בוחרים ב- library cards ומשם בוחרים מתוך רשימת ספריות Kfar vradim library

  1. רושמים את מספר הזיהוי (ת"ז)

  • אחרי הכניסה, במסך למטה, יש אפשרות Library שזה הקטלוג כולו של הספרים ומצד ימין Shelf שזה המדף הפרטי של מי שמשאיל/מזמין.

  • בתוך ה - Library יש preferences – שם ניתן לבחור שפה, פורמט (ספר קולי או ספר לקריאה) ועוד. בתוך explore יש גם אפשרות לבחירת ז'אנרים, סינון לפי קהל יעד, ספרים חדשים, ספרים פופולריים, זמינות ועוד.

  • אחרי הסינון מתקבלות תמונות של ספרים. ליד כל ספר יש סימן אם הוא מושאל וכמה מזמינים יש לו –אפשר להזמין בלחיצה על Hold ואפשר להשאיל אם כתוב Borrow.

  • כשרוצים להוריד את הספר, בוחרים ב - Open Book ומקבלים הודעה שזאת השאלה ל - 21 ימים. אחרי ההורדה, יש אפשרות להחזיר את הספר אם לא רוצים אותו.

  • אם רוצים להחזיר את הספר, נכנסים ל - shelf, נכנסים לספר המושאל, לוחצים על המסך כדי שאפשרויות הפעולה יופיעו למעלה, לוחצים על שלושת הקווים המופיעים למעלה מימין ושם בוחרים בהחזרה. כך חוזר הספר לספריה של כולם.

בהצלחה, צוות ספרית כפר ורדים