מוזמנים לפתיחת תערוכה של בוגרי מגמת אומנות ביה"ס אמירים - בספריה שבת 18/1

ארכיון • כניסות