מועדון קוראים עם עלית קרפ ביום א' 10.9.23

חדשות מבוגרים • כניסות

לכל באי מועדון הקוראים: מפגש ראשון עם עלית קרפ ביום ראשון הקרוב, 10.9.23 בספריה בשעה 19:00.

מצורפים כל הפרטים בפלייר.

להתראות,

הספרניות