רחל פולס -מתנת שמיים 11.3.17

גלריה לאמנות • כניסות