מבט מקומי - עבודות דיוקן של בוגרי מגמת אומנות תיכון אמירים 18.1.2020

גלריה לאמנות • כניסות

מיכל קריספל - חוכמת חיים שם מיכל קריספל - חוכמת חיים שם מיכל קריספל - חוכמת חיים שם מיכל קריספל - חוכמת חיים שם מאי שחר - שחרור שם מאי שחר - שחרור שם מאי שחר - שחרור שם מאי שחר - שחרור שם מאי שחר - שחרור שם מאי שחר - שחרור שם מאי שחר - שחרור שם מאי שחר - שחרור שם ליאב יפרח - סמים מרגו בקסט - ניגודים מרגו בקסט - ניגודים מרגו בקסט - ניגודים ניר דיאמנט - מי מאחורי המסכה ניר דיאמנט - מי מאחורי המסכה
ניר דיאמנט - מי מאחורי המסכה ניר דיאמנט - מי מאחורי המסכה ליהי סייג - מה זה צריך להיות? ליהי סייג - מה זה צריך להיות? עדן קמחי - טייס אוטומטי עדן קמחי - טייס אוטומטי עדן קמחי - טייס אוטומטי אנה אסרף - זהות יפנית ישראלית אנה אסרף - זהות יפנית ישראלית
summday_8439955489 summday_2649371818 summday_8964114285 summday_1817895511 summday_2892931224 summday_8632892139 summday_7213179565 summday_1661166353 summday_7854661134 summday_4658174164 summday_6723493495 summday_7578788933