שירות מיוחד לאזרחים וותיקים ולמתקשים להגיע לספריה

חדשות מבוגרים • כניסות

בכדי להנגיש את הספריה למי שאינו יכול להגיע מטעמי בריאות או קשיי התניידות

אנו מזכירות שאפשר לפנות אלינו ולקבל סיוע.

זהו