מחר יום ו' הספריה תהייה סגורה לקהל, מכיוון שבית ספר פועל

חדשות מבוגרים • כניסות

קוראים יקרים

מאחר ובית ספר חזר לפעול גם בימי ו'

לא נוכל לצערנו, לפתוח לקהל המבוגרים על פי החלטת המועצה.

מתנצלות על אי הנוחות.

צוות הספריה