עדכון ימי הפתיחה של הספריה בחנוכה

חדשות מבוגרים • כניסות

קוראים יקרים

שימו לב לשינוי בימי הפתיחה בחג החנוכה.

ילדי הקיטנה יוכלו לשאול ספרים גם בבוקר.