מפגש קרוב של מועדון קוראים

ארכיון • כניסות

ביום ב' 2/3/15 מפגש בהנחיית שרה שגיא. בו נדון בספר "גן נעמי" מאת ישי שריד.