תזכורות להארכת ספרים

על הספריה • כניסות

תזכורות לקוראים נשלחות כשבוע לפני תום מועד ההשאלה, ע''מ לאפשר הארכה עצמאית באינטרנט.

הארכת מועד השאלה והזמנת ספרים אפשרית לבעלי הרשאה (קוד וסיסמא), אותו ניתן לקבל מן הספרניות. זמן השאלה מקסימלי 3 חודשים. אין אפשרות להאריך מעבר לכך. דף הנחיות להארכה לבעלי הרשאה נמצא ברשימה שמשמאל (תחת טפסים).