חוג קוראי עגנון בהנחיית צבי בליץ מתחדש | יום א' | 8.10

חדשות מבוגרים • כניסות

ש"י עגנון מבין הסופרים הפוריים והמדויקים ביותר, שהביא את היצירה העברית המודרנית לאחד השיאים שלה.

מוזמנים לפתוח צוהר אל עולמו העמוס בפרטים ורבדים של עגנון, אל יכולתו הנדירה להתבונן בנפש האדם ובקורותיו.

בואו לטעום מיופי הכתיבה והעושר העגנוני, קריאת פרקים מיצירותיו ודיון בהם.

אחת לשבועיים, בימי ראשון, בשעה 19:00 בערב בספרייה, החל מה -8.10, בהנחיית צבי בליץ.

*אין צורך בידע מוקדם

*ההשתתפות ללא עלות

לפרטים נוספים: צבי בליץ 054-6233354