סיפור מסגרת - במליאת 35 שנים להקמת ספריית כפר ורדים ע"ש מיכל נוי ז"ל

גלריה לאמנות • כניסות

פירוט על התערוכה - מיכל נוי ז"ל

summday_4569493895 summday_3758345479 summday_3729474859 summday_2596762299 summday_6198188925 summday_7983211126 summday_8411547265 summday_6185318999 summday_5981674755 summday_4772796931 summday_2782557763 summday_4227391988 summday_6468345943 summday_2298463491 summday_4991712514 summday_6434548472 summday_1512355926 summday_5437337116 summday_4798318783 summday_2971235694 summday_3633162857 summday_3797497126 summday_5347733963 summday_7558471585 summday_9279417791 summday_9587786243 summday_3135451859 summday_8317798944 summday_1281816383 summday_7176391153 summday_2373351736 summday_9176455859 summday_9137911523 summday_7491528598