"קל וחומר" דקלה גרציאני / אוצרות: נוגה מגדל, הגר שבתאי, נורית שניר

גלריה לאמנות • כניסות

summday_9687892626 summday_4644194723 summday_9237515249 summday_1267519169 summday_7143423443 summday_6293748189 summday_8438838167 summday_1365681128 summday_9992697815 summday_3619254562 summday_9548124451 summday_1863445757 summday_2619249824 summday_6642324342 summday_4237192937 summday_2175421412 summday_4695316194 summday_5589517935 summday_7588726176 summday_9559362679 summday_5622132851 summday_7848976389 summday_3267551749 summday_6119928115 summday_9165442925 summday_4597163667 summday_5891487462 summday_5456766382 summday_3734148664 summday_8934315777 summday_7393927879 summday_6827116846 summday_3626638659 summday_1346746561