איסוף צ'ק פקדון מהספריה עד 30.5.24

חדשות מבוגרים • כניסות

לכל קוראינו שלום,

בספריה נמצאים צ'קים של קוראים מהתקופה בה נדרש צ'ק פקדון מכל מנוי.

ביקשנו בעבר לאסוף את הצ'קים או לאשר לנו לקרוע אותם.

אנו קוראות שוב לכל קורא שהפקיד צ'ק בספריה לאסוף

את הצ'ק או לאשר לנו לקרוע אותו וזאת עד ל – 30.5.24.

הצ'קים יגרסו לאחר תאריך זה.

נודה לכם על שיתוף הפעולה.

צוות הספריה