מועדון הצילום של אבי 16.10.17

גלריה לאמנות • כניסות