שעות החזרת ספרים לארגז ועדכון לגבי איחורים וקנסות

ארכיון • כניסות

לקוראינו שלום,

אנו רוצות להזכיר כי בשל תקנות הקורונה,

לא מתאפשרת כניסה למתחם ביה"ס בשעות פעילות ביה"ס והצהרון

על כן, הספריה סגורה לקהל בשעות אלה.

מסיבה זאת, ניתן להחזיר ספרים רק מהשעה 17:00, לתיבה בלבד.

יש להחזיר את הספרים לתיבה, גם אם אתם עולים לספריה להשאלה.

שימו לב: עד ה 1.7.20 לא נחייב על איחורים, זאת ההזדמנות להחזיר את הספרים ללא חיוב.

החל ממועד זה, נתחיל בגביית קנסות.

תודה ולהתראות בספריה,

צוות הספרניות